Ange din personliga mapp som mottagare

En personlig mapp kan anges för varje verifierad användare. Du kan ange din egen mapp som mottagare.
VIKTIGT!
En personlig mapp aktiveras endast om du hanterar användare med en inloggningstjänst som SSO-H.
Obs!
Information om hur du anger en personlig mapp finns i "Ange personliga mappar."

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → [Personlig mapp].

VIKTIGT!
Om du använder en inloggningstjänst måste du logga in på maskinen med den metod som används i inloggningstjänsten. Hur du använder SSO-H som inloggningstjänst beskrivs i "Inloggningstjänst."
Obs!
Om displaybilden för att registrera en personlig mapp visas när du trycker på [Personlig mapp], behöver du ange varje uppgift på displaybilden. Mer information om hur du ställer in varje alternativ finns i "Ange en filserver med hjälp av tangentbordet."
För att verifiera/ändra sökvägen för den personliga mappen eller verifieringsinformationen, tryck på upptill till höger på displaybilden → [Registrera/redigera info. för varje användare] → [Personlig mapp].
Administratören kan begränsa mottagaren för filöverföring till varje personlig mapp för den allmänna användaren. (Se "Begränsa mottagare för filöverföring.")
52YS-12J