Lagra i en brevlåda

Du kan lagra scannade dokument i en brevlåda. Om du inkluderar en brevlåda som mottagare av det aktuella dokumentet, lagras dokumentet i den valda brevlådan där det kan hämtas vid ett senare tillfälle. Dokument som har lagrats i en brevlåda kan skrivas ut och skickas till andra mottagare.
VIKTIGT!
Dokument som har scannats med ett angivet scanningsformat (Eget, Långt original eller Fritt format), kan inte lagras i en brevlåda.
Med den aktuella standardinställningen tas dokument som är lagrade i en brevlåda bort automatiskt efter tre dagar. Du kan emellertid ändra denna inställning i [Ange/registrera brevlådor]. (Se "Brevlådeinställningar.")

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → [Ny mottagare].
2.
Tryck på [Lagra i brevlåda].
3.
Välj önskad brevlåda → tryck på [OK].
[Sänd URL]:
Tryck på [Sänd URL] om du vill skicka en länk via e-post till en brevlåda.
Meddelandet <Mottagningsmeddelande i brevlåda> infogas i texten i e-postmeddelandet med länken till brevlådan.
Obs!
Du kan bara ange en brevlåda i taget som mottagare.
För att kunna skicka en länk till en brevlåda via e-post, måste du först registrera en e-postadress för brevlådan. (Se "Brevlådeinställningar.")
Om läget Sänd URL är inställt, kan du inte skicka till en gruppadress som inkluderar en brevlåda som mottagare.
52YS-12F