Justera täthet manuellt

När du scannar kan du justera tätheten till den lämpligaste nivån för originalet.
Som ett exempel förklaras proceduren för att välja en brevlåda som lagringsplats i det här avsnittet.
1.
Tryck på → [Scanna och lagra] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → tryck på [Scanna].
3.
Tryck på [Täthet] → tryck på eller för att justera originalets täthet.
4.
Tryck på [OK].
52YS-161