Avbryta ett jobb under scanning

Du kan avbryta scanning och lagring av ett dokument från pekskärmen eller genom att trycka på på kontrollpanelen.
1.
Tryck på [Avbryt] på skärmen som visas när maskinen scannar.
2.
Tryck på [Ja].
Obs!
Du kan också avbryta scanningen genom att trycka på .
52YS-157