Kantradering

I det här läget kan du ta bort skuggor och streck som uppkommer när du scannar olika typer av original. Det finns tre typer av Kantradering: [Radering runt orig.], [Radera bokkant] och [Radera bindning].
Som ett exempel förklaras proceduren för att välja en brevlåda som lagringsplats i det här avsnittet.
VIKTIGT!
Kom ihåg att placera originalet på originalglaset. Om du placerar original med pärmhål i dokumentmataren, kan det skada originalen. Placera originalet på originalglaset.

Radering runt originalet

Det här läget raderar de mörka kanter och streck som uppkommer runt den scannade bilden om originalet är mindre än det valda kopieformatet. Du kan också använda läget om du vill skapa en tom ram runt kanten på den scannade bilden.
Exempel: Scanna ett A5-original som A4-format.
Utan Radera originalkant
Med Radera originalkant
1.
Tryck på → [Scanna och lagra] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → tryck på [Scanna].
3.
Tryck på [Radera kant] → [Alternativ].
4.
Tryck på [Radering runt orig.].
För att ange format på originalets du har placerat tryck på [Ändra] → välj originalformat → tryck på [OK].
VIKTIGT!
Du kan bara ställa in läget Radera originalkant för de originalformat som visas på pekskärmen.
5.
Ställ in kantraderingens bredd.
Om du vill ange samma bredd för alla fyra kanterna:
Om du vill ange samma bredd för varje kant oberoende av varandra:
Om du vill ange samma bredd för alla fyra kanterna:
Tryck på [-] eller [+] för att ange bredden på kantraderingen.
Om du vill ange samma bredd för varje kant oberoende av varandra:
Tryck på [Separat justering].
Markera önskade kanter → tryck på [-] eller [+] för att ange respektive kantraderingsbredd.
Tryck på [Enhetlig bredd] om du vill återgå till skärmen där du kan ange samma utrymme för alla fyra kanterna.
6.
Tryck på [Stäng] → [OK].

Radera bokkant

I det här läget raderar du de mörka kanter och streck i mitten och längs kanterna som uppkommer om du scannar uppslag i en bok eller ett inbundet original på ett enstaka papper.
Utan Radera bokkant
Med Radera bokkant
1.
Tryck på → [Scanna och lagra] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → tryck på [Scanna].
3.
Tryck på [Radera kant] → [Alternativ].
4.
Tryck på [Radera bokkant].
För att ange format på originalets du har placerat tryck på [Ändra] → välj originalformat → tryck på [OK].
VIKTIGT!
Du kan bara ställa in läget Kantradering för bok för de originalformat som visas på pekskärmen.
5.
Ställ in kantraderingens bredd.
Om du vill ange samma bredd för alla fyra kanterna:
Om du vill ange bredden på över-, vänster-, mitt-, höger- och underkant separat:
Om du vill ange samma bredd för alla fyra kanterna:
Tryck på [Centrera] och [Sidor] → tryck på [-] eller [+] för att ange önskad kantraderingsbredd.
Om du vill ange bredden på över-, vänster-, mitt-, höger- och underkant separat:
Tryck på [Separat justering].
Markera önskade kanter → tryck på [-] eller [+] för att ange respektive kantraderingsbredd.
Tryck på [Enhetlig bredd] om du vill återgå till skärmen där du kan ange samma utrymme för alla fyra kanterna.
6.
Tryck på [Stäng] → [OK].

Pärmhålsradering

I det här läget tar du bort de skuggor som uppkommer på scannade bilder efter pärmhål på originalet.
Bindning utan kantradering
Bindning med kantradering
1.
Tryck på → [Scanna och lagra] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → tryck på [Scanna].
3.
Tryck på [Radera kant] → [Alternativ].
4.
Tryck på [Radera bindning].
5.
Välj den kant som har pärmhålen → tryck på [-] eller [+] för att ange önskad kantraderingsbredd.
När du anger pärmhålens placering antas det att originalet är vänt uppåt.
6.
Tryck på [Stäng] → [OK].

VIKTIGT!
Om du använder [Radera bindning], raderas även de kanter du inte väljer med 4 mm.
52YS-167