Favoritinställningar

Du kan registrera upp till nio ofta använda inställningskombinationer. Du kan också lägga till namn som är enkla att komma ihåg till varje.
Detta är praktiskt om du vill lagra scannings-, utskrifts- och kopieringsinställningar som du använder ofta.
Som ett exempel förklaras proceduren för att välja en brevlåda som lagringsplats i det här avsnittet.
Obs!
Utskriftsinställningarna i [Favoritinst.] minnet tas inte bort även om du stänger av huvudströmmen.
Du kan också lagra/redigera favoritinställningar genom att trycka på på skärmen Scanna → [Registrera/redigera favoritinställn.].
52YS-159