Ställa in upplösning

Du kan ange vid vilken upplösning originalet ska scannas. Scanning vid hög kvalitet ger ökad filstorlek men säkerställer att detaljerna bevaras på den slutliga bilden.
VIKTIGT!
Det här läget är endast tillgängligt för lagring av filer i minnesenheten.

1.
Tryck på → [Scanna och lagra] → [Minnesenhet].
2.
Välj önskad minnesenhet → välj önskad mottagare → tryck på [Scanna].
3.
Tryck på [Upplösning] → välj önskad upplösning → tryck på [OK].

Obs!
Om du lagrar filer i en brevlåda ör upplösningen fast vid 600 dpi.
52YS-15F