Namnge adressböcker

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Ändra namn på adresslista] → [Ange mottagare].
3.
Välj en adresslista att namnge → tryck på [Ändra namn].
4.
Skriv ett namn → tryck på [OK].
Obs!
Om du trycker på [OK] utan att skriva några tecken, återgår namnet på adresslistan till standardnamnet (Adresslista 1 till 10).
5.
Tryck på [OK].
52YS-0FX