Invertera skärmfärgerna

Du kan invertera skärmfärgerna på pekskärmen. Prova det här läget om det är svårt att avläsa pekskärmen.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Öppning] → [Omvänd visning (färg)].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill invertera färgerna.
52YS-07R