Inställningar för tangentrepetering

Du kan ange den tid det tar att börja repetera tecknen och tidsintervallet mellan repetitionerna när du håller ned en tangent på pekskärmen.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Öppning] → [Inställningar för tangentrepetering].
3.
Välj repetitionsintervall → tryck på [OK].
52YS-07L