Ta bort felmeddelandet om återstående toner

Du kan ta bort felmeddelandet som visas när tonern håller på att ta slut, om du har angett [Visa felmeddelande om återstående toner] i [Preferenser] (Inställningar/registrering) till 'På'.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Visa inställningar] → [Ta bort fel om återstående toner].
3.
Tryck på [Ja].
Varningsmeddelandet visas på nytt när toner med en annan färg håller på att ta slut.
52YS-06S