Visa meddelande om återstående papper

Du kan välja att visa ett meddelande när papperet i papperskällan börjar ta slut.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Visa inställningar] → [Visa meddelande om återstående papper].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill visa meddelandet.
52YS-06A