Aktivera Omkopplare för språk/tangentbord

Du kan aktivera funktionen för att växla det språk och den tangentbordslayout som visas på pekskärmen.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Visa inställningar] → [Omkopplare för språk/tangentbord Av/På].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Tryck på [Av] om du inte vill växla visningsspråk/tangentbord.

Obs!
Om du ställer in [Omkopplare för språk/tangentbord Av/På] på 'På', är vissa tecken begränsade och kan inte anges. För att kunna skriva alla tecken måste du ange [Omkopplare för språk/tangentbord Av/På] till 'Av'.
52YS-067