Meddelande om att rengöra scanningsytan på originalet

Du kan ange att maskinen ska visa dig ett meddelande som uppmanar dig att rengöra scanningsområdet när maskinen upptäcker ränder eller fläckar. Om dokumentmataren inte är ren försämrar damm och smuts kvaliteten på scanningen och utskriften. Meddelandet <Rengör originalscanningsytan.> visas när originalet placeras i dokumentmataren. För anvisningar om hur du rengör scanningsytan i dokumentmataren, se "Scanned Originals Become Dirty (Manual Feeder Cleaning)."
Det här läget kan ställas in när Duplex Color Image Reader Unit-M har monterats. (Se "Duplex Color Image Reader Unit-M.")
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Visa inställningar] → [Avisera för rengöring av originalscanningsyta].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Om du inte vill ställa in maskinen på att visa meddelandet som uppmanar dig att rengöra scanningsområdet, tryck på [Av].
52YS-06E