Växla skärmbild med grundläggande kopieringsfunktioner

Du kan ange den skärm som visas när du trycker på [Kopiera].
Om [Inställningar för kopieringsdisplay] är inställt på 'Grundläggande kopiering':
Om [Inställningar för kopieringsdisplay] är inställt på 'Expresskopiering':
Det här läget kan ställas in när kopieringsfunktionen är tillgänglig för användning. För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda kopieringsfunktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Visa inställningar] → [Inställningar för kopieringsdisplay].
3.
Ange inställningarna → tryck på [OK].
52YS-064