Skilja på B5- och EXEC-papper

När B5- eller EXEC-papper är påfyllt i papperslådan kan du ange vilket pappersformat som ska användas.
VIKTIGT!
Det här läget kan ställas in när [Alla storlekar] är valt i [Pappersformatsgrp för auto.igenk. i låda].
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Val av B5/EXEC-papper].
3.
Välj [B5] eller [EXEC] för varje papperslåda → tryck på [OK].
52YS-05X