Inställning av pappersformatsgrupp för auto.igenkänning i papperskälla

Du kan registrera pappersformatsgrupp för varje papperskälla så att maskinen kan känna av det laddade pappersformatet automatiskt. Den här inställningen är användbar som du alltid fyller på papper av samma format i respektive papperskälla.
Du kan ställa in pappersformatsgrupp för automatisk avkänning av pappersformat för arkmatare när Stack Bypass-C är monterad.
VIKTIGT!
Var noga med att korrekt ställa in pappersformat. Om du ställer in fel pappersformat kan papperet fastna.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Pappersformatsgrp för auto.igenk. i låda].
3.
Välj den pappersformatsgrupp du vill använda för automatisk avkänning av pappersformat för varje papperskälla → tryck på [OK].
Information om alternativen visas nedan.
Papperslåda:
Alla storlekar, A/B-format, Tumformat
Universalfack:
A/B-format, Tumformat
Varje knapp representerar följande papperskällor:
POD Deck Lite-C, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D och Long Sheet Tray-B har monterats.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D och Long Sheet Tray-B
: Övre papperslåda
: Mellanpapperslåda
: Nedre papperslåda
: POD Deck Lite-C
Tillbehöret Multi-drawer Paper Deck-C har monterats.
: Övre papperslåda
: Mellanpapperslåda
: Nedre papperslåda
: Övre pappersmagasin för Multi-drawer Paper Deck-C
: Mellanpappersmagasin för Multi-drawer Paper Deck-C
: Nedre pappersmagasin för Multi-drawer Paper Deck-C
POD Deck Lite XL-A, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D och Long Sheet Tray-B har monterats.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D och Long Sheet Tray-B
: Övre papperslåda
: Mellanpapperslåda
: Nedre papperslåda
: POD Deck Lite XL-A
52YS-05U