Veckotimer för automatisk avstängning

Du kan ange tidpunkt för när maskinen automatiskt ska stängas av varje veckodag.
Om du använder den här funktionen, behöver du inte stänga av maskinen manuellt varje dag.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Inställningar för timer/energispar] → [Veckotimer för aut. avstängning].
3.
Välj en dag → skriv klockslaget med - (siffertangenterna) → tryck på [OK].
Skriv klockslaget med 24-timmarsklocka och fyra siffror utan blanksteg.
Exempel: 07:05 → 0705, 23:18 → 2318
Om du gör ett fel när du anger tiden anger du ett annat fyrsiffrigt nummer.
Du kan även radera de felaktiga värdena genom att trycka på .
Obs!
Om maskinen har ett jobb på gång vid den angivna tidpunkten, stängs den av när det jobbet har slutförts.
Om både [Auto-avstängningstid] och [Veckotimer för aut. avstängning] har angetts, ges prioritet åt [Auto-avstängningstid].
52YS-075