Standardskärm efter Automatisk återställning

Du kan ange om den standardskärm som angetts för [Standarddisplay efter start/återställning] i [Preferenser] ska visas vid start när läget Autoåterställning har initierats.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Inställningar för timer/energispar] → [Funktion efter autoåterställning].
3.
Ange följande inställning → tryck på [OK].
Information om varje alternativ visas nedan:
[Grundinställd funktion]:
Den skärm som angetts för [Standarddisplay efter start/återställning] visas efter att maskinen återgått till läget för automatisk återställning.
[Vald funktion]:
Den skärm som angetts för [Standarddisplay efter start/återställning] visas inte efter att maskinen återgått till läget för automatisk återställning.
Exempel: Om [Kopiera] anges för [Standarddisplay efter start/återställning]

Om [Grundinställd funktion] anges och maskinen inte används under en viss tidsperiod efter en åtgärd på skärmen [Standarddisplay efter start/återställning] aktiveras läget Autoåterställning och skärmen återgår till standardskärmen för [Kopiera].

Om [Vald funktion] anges och maskinen inte används under en viss tidsperiod efter en åtgärd på skärmen [Åtkomst lagr. filer] aktiveras läget Autoåterställning och skärmen återgår till standardskärmen för [Åtkomst lagr. filer].

Obs!
Du kan ange efter vilken tid som läget Automatisk återställning ska aktiveras. (Se "Autoåterställning av tid.")
52YS-073