Tabellen Inställningar/registrering

Följande inställningar kan väljas eller lagras på skärmen Inställningar/Registrering :
Obs!
Vissa alternativ kan anges med hjälp av fjärrgränssnittet. Använd enhetens kontrollpanel för att ange alternativ som inte kan anges med fjärrgränssnittet.
Namnen kan vara annorlunda på fjärrgränssnittet.
Information som levereras när läget Inställning för leverans av enhetsinformation har aktiverats, markeras med "Ja" i kolumnen "Leverans av enhetsinformation tillgänglig". För mer information om inställningar för leverans av enhetsinformation, se "Ange inställningar för leverans av enhetsinformation."
Systemadministratörer som har genomgått Canons behörighetsprogram kan använda läget Serviceunderhåll. I det här läget kan du byta ut delar, justera och rengöra maskinen samt läsa underhållsloggen och felloggen. [Operatörsunderhållsläge] visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av en auktoriserad Canon-återförsäljare. Även om [Operatörsunderhållsläge] visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dess inställningar. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
52YS-053