Avbryta jobb

Du kan avbryta pågående och väntande jobb.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb] → [Jobbstatus] → välj jobbtyp från listrutan.
3.
Välj det jobb du vill avbryta → tryck på [Avbryt].
Obs!
Om du väljer [Utskrift] eller [Kopia] som jobbtyp kan du ställa in [Skriv ut aktuell kopia helt]. Den här knappen avbryter valt kopierings-/utskriftsjobb efter att den pågående satsen har slutförts.
4.
Tryck på [Ja].
5.
Tryck på [Stäng].

VIKTIGT!
Du kan inte markera och avbryta flera jobb samtidigt. Du måste markera och avbryta dem ett i taget.
Obs!
Det avbrutna jobbet visas som <Fel> i skärmen Logg.
52YS-1FF