Avbryt/prioriterad utskrift

I det här läget kan du avbryta pågående jobb för att kunna prioritera en utskrift eller ändra utskriftsprioritet för väntande jobb. Detta är praktiskt om du behöver göra en snabb kopia/utskrift under ett längre kopierings-/utskriftsjobb.
Obs!
Om du vill avbryta kopiering till reserverat jobb och skriva ut det pågående kopieringsjobbet, använd [Avbrotts kopiering] på skärmen Kopiera. (Se "Avbrottskopiering.")

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb] → [Jobbstatus] → välj [Utskrift] i listrutan.
3.
Välj önskat jobb → tryck på [Avbryt/Priorit. utskr].
Obs!
Välj [Utskrift] som jobbtyp. Den här knappen visas inte om du väljer [Kopia] som jobbtyp.
4.
Tryck på [Avbryt och skriv ut] eller [Prioritera utskrift].
[Avbryt och skriv ut]:
Pausar det aktuella jobbet och skriver ut det valda jobbet.
[Prioritera utskrift]:
Skriver ut det valda jobbet efter att det aktuella jobbet är slutfört.
5.
Tryck på [Stäng].

Obs!
Om avbrottsutskrift utförs för ett flersidigt kopierings-/utskriftsjobb, pauseras de återstående sidorna medan avbrottsutskriftsjobbet utförs. Om du däremot använder något av lägena för efterbehandling nedan, utförs endast avbrottsutskriftsjobbet efter att den aktuella utskriftssatsen har slutförts.
Häfta
Häfte
Sadelfalsning
Du kan inte avbryta ett avbrottsutskriftsjobb med ett annat jobb. Om du försöker avbryta ett avbrottsutskriftsjobb, startas jobbet efter att det aktuella avbrottsjobbet har slutförts.
Du kan inte utföra Avbrott/Prioritera utskrift genom att välja ett avbrottsutskriftsjobb som väntar på att bearbetas.
Du kan inte avbryta ett kopierings- eller utskriftsjobb som har återupptagits efter att det har pausats på grund av avbrott för ett annat jobb, brist på papper eller toner eller andra orsaker. Även om ett avbrottsutskriftsjobb utförs, ignoreras den åtgärden.
Du kan inte utföra avbrottsutskrift för ett dokument som tas emot via I-Fax med ett annat utskriftsjobb.
52YS-1FH