Korrekturutskrift

Med detta läge kan du skriva ut en hel utskriftssats eller en enstaka sats i ett annat utmatningsfack under pågående utskrifts-/kopieringsjobb. Det är praktiskt om du vill kontrollera resultatet flera gånger medan du skriver ut/kopierar ett stort antal sidor.
VIKTIGT!
Läget är bara tillgängligt om du anger att du vill göra flera kopior/utskrifter med läget Sortera, Förskjut + sortera eller Häfta.
Den här knappen visas när Staple Finisher-W PRO, Booklet Finisher-W PRO, Staple Finisher-AC, Booklet Finisher-AC eller High Capacity Stacker-H har monterats.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb] → [Jobbstatus] → välj [Utskrift] eller [Kopia] från listrutan.
3.
Välj önskat jobb → tryck på [Korrekturutskrift].
4.
Tryck på [Alla sidor] eller [1 sida (slumpvald)] → tryck på [Starta utskrift] .
[Alla sidor]:
Skriver ut hela utskriftssatsen.
[1 sida (slumpvald)]:
Skriver ut sidan efter den sida som skrivs ut nu. Ett ark, som består av en sida vid enkelsidig kopiering/utskrift och två sidor vid dubbelsidig kopiering/utskrift, matas ut.
5.
Kontrollera provutskriften.
Kontrollera den utskrift som matas ut i ett annat utmatningsfack.
Obs!
När provutskriften matats ut fortsätter maskinen automatiskt att bearbeta utskriftsjobbet. Om du behöver justera inställningarna, tryck på [Avbryt] eller [Pausa alla utskriftsjobb] och gör nödvändiga justeringar.
6.
Tryck på [Stäng].

Obs!
Du kan inte välja [Korrekturutskrift] för följande jobb.
Jobb med läget Gruppera eller Förskjut + gruppera
Jobb som väntar på att kopieras/skrivas ut eller är pausat
Jobb med pågående avbrottsutskrift
Jobb med pågående provutskrift eller provkopia
Jobb med pågående korrekturutskrift
Jobb vars data är lagrade i en minnesenhet
Du kan inte göra korrekturutskrift av hela kopian genom att välja [Alla sidor] om den kvarvarande kopian är den sista eller nästan den sista.
Om det är få sidor i en kopia kan det hända att det inte går att göra korrekturutskrift genom att välja [1 sida (slumpvald)].
Utmatningen kan ta tid även om du väljer [Korrekturutskrift].
52YS-1FJ