Faxfunktion

Tillbehöret Super G3-faxkort krävs för att använda faxfunktionen.
Telefonlinje som används *1
Extern linje (PSTN)
Scanlinjetäthet
Normal
G3: 8 bildpunkter*2/mm x 3,85 linjer/mm
Fin
G3: 8 bildpunkter*2/mm x 7,7 linjer/mm
Superfin
G3: 8 bildpunkter*2/mm x 15,4 linjer/mm
Ultrafin
G3: 16 bildpunkter*2/mm x 15,4 linjer/mm
Överföringshastighet
Super G3: 33,6 kbit/s
G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod
MH, MR, MMR, JBIG
Överföringstyp
Super G3, G3
Skicka originalformat
A4, B5*3, A5*3, A6*3, LGL, LTR och STMT
Pappersformat som kan tas emot
A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT och 16K
Antal mottagna jobb i minne
Upp till 320 jobb
Överföringstider
Cirka 2,6 sekunder (vid sändning av A4 Canons originalpapper, Normal 8 bildpunkter x 3,85 linjer/mm ECM (JBIG))
*1 När en IP-telefonitjänst används, kanske faxkommunikation inte kan ske normalt via en IP-telefonlinje. Du rekommenderas använda faxkommunikation via en vanlig telefonlinje (telefonväxel).
*2 Pel står för "picture elements" (bildpunkter).
*3 Skickat som A4.

Max. destinationer för sekventiell sändningsöverföring

Du kan ange och skicka till upp till 256 destinationer på en gång. (Om du anger en grupp som består av flera destinationer, räknas varje destination som en separat destination.)
8C33-0UU