Nätverksmiljö

Specifikationer för fast LAN

Gränssnitt
(primärlinje/sekundärlinje)
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45)
Protokoll som stöds
TCP/IP
Ramtyp: Ethernet II
Utskriftstillämpningar: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/AirPrint/Windows 10 Mobile Print/Universal Print
AppleTalk
Ramtyp: Ethernet SNAP
Utskriftstillämpningar: PAP (Printer Access Protocol)
Säkerhetsåtgärder för underlinjen finns i Försiktighetsåtgärder när du använder en underlinje.

Specifikationer för trådlöst nätverk

Standard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Överföringsschema
IEEE 802.11b (moduleringssystem: DS-SS)
IEEE 802.11g (moduleringssystem: OFDM-metod)
IEEE 802.11n (moduleringssystem: OFDM-metod)
Frekvensområde
2,412 till 2,472 GHz
Maximal radiosignal för överföring
14,08 dBm
Säkerhet (krypteringsmetod)
Infrastrukturläge
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
Åtkomstpunktsläge
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Wi-Fi direktläge
WPA2-PSK (AES-CCMP)
Anslutningsmetod
WPS (Wi-Fi Protected Setup), manuell inställning
Portnummer som är tillgängliga för direktanslutning
Typ
Portnummer
Protokoll
TCP
515
LPD
9100
RAW
80, 8000, 8080
HTTP
80, 631
IPP
443, 10443
IPPS
443, 8443
HTTPS
9013
CPCA (unique Canon protocol)
5357, 5358
WSD
UDP
161
SNMP
5353
mDNS
67, 68
DHCPv4
3702
WSD
47545
CPCA (unique Canon protocol)
8C33-0W2