Hanterbarhet

I det här avsnittet beskrivs hur du ökar maskinens kapacitet och förenklar hanteringen.
Dubbel nätverksmiljö
Använda kontrollpanelen som ett verktyg för att dela information (funktionen Visuellt meddelande)
En dubbel nätverksmiljö som använder fast LAN och trådlöst LAN, eller fast LAN och en annan fast LAN, kan användas.
Innehåll och meddelanden som angetts av administratören kan visas på pekskärmen för att informera användaren. Funktionen är praktisk för att dela information på kontoret.
Ansluta till det trådlösa nätverket
Länka med mobila enheter
Ett trådlöst nätverk är inbyggt i maskinen. Använd det för att ansluta en dator eller mobil enhet till maskinen, men även för att installera det på en separat plats.
Du kan direkt från maskinen skriva ut data som sparats på en mobil enhet eller använda maskinen för att scanna data till en mobil enhet. Du kan också använda din mobila enhet för att ange inställningar för tvångsparkerad utskrift i maskinen.
Flytta adressboken på ett enkelt sätt
Hantera säkerhetspolicy för kontoret
Du kan exportera adressboken som registrerats i maskinen och importera den till en annan maskin. Du kan också exportera adressboken i CSV-filformat och redigera den på en dator.
En säkerhetspolicy beskriver företagets regler om informationssäkerhet. Med den här maskinen kan flera inställningar som hör ihop med en säkerhetspolicy ställas in tillsammans.
Dela inställningar mellan flera olika maskiner
Anpassade inställningar och adressboken kan synkroniseras och delas mellan flera olika maskiner. Inställningar på en enstaka maskin används på alla synkroniserade maskiner.
8C33-0U0