Kontorskompatibilitet

I det här avsnittet beskrivs hur du använder maskinen på ett miljövänligt sätt.
Använda viloläge för att spara ström under vänteläge
Maskinen sparar ström genom att gå in i viloläge eller energisparläge när den inte används. Användaren kan också spara ström genom att bara starta de funktioner som han ska använda när maskinen återställs från viloläge.
8C33-0U3