Produktivitet

I det här avsnittet beskrivs hur du använder maskinens produktivitet för att förenkla din dagliga verksamhet.
Automatisk återställning när maskinens behövs (rörelsesensor)
Använda maskinen omedelbart efter att den slagits på (snabbstart)
Den inbyggda rörelsesensorn upptäcker när en person är i närheten av maskinen och den går automatiskt ur viloläge. Detta minskar väntetiden innan man kan starta funktionerna.
Om du väljer <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> minskar den tid som behövs för maskinen att starta efter att strömmen har slagits på, vilket underlättar användningen.
Förhindra överhoppade sidor vid scanning av original (matning av flera ark)
Om du väljer <Detektera dok.-/flerarksmatare> för att upptäcka när flera ark matas tillsammans förhindrar du överhoppade sidor vid scanning av original.
8C33-0SX