Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner

Du kan ändra vilka inställningsknappar som visas på skärmbilderna med grundläggande funktioner (för kopiering, fax och scanning) med andra inställningsknappar i <Alternativ>. Genom att placera ofta använda inställningsknappar på skärmbilden med grundläggande funktioner kan du använda funktionerna mer effektivt. Dessutom kan du genom att logga in med personlig autentiseringshantering visa anpassade skärmbilder för grundläggande funktioner för varje användare.
Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner
Skärmbilden med grundläggande scanningsfunktioner
(Objekt som visas på skärmen kan variera beroende på modell och alternativ.)
Knappar som kan bytas ut
Exempel: Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
1
Tryck på <Kopiera> och sedan på . Skärmbilden <Hem>
2
Tryck på <Registrera alternativgenvägar>.
\
3
Välj en knapp som ska bytas ut.
Knapparna som visas här för tillfället visas i skärmbilden med grundläggande funktioner. Knapparna markerade i det här steget visas inte på skärmbilden med grundläggande funktioner.
4
Välj den knapp du vill ska visas på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner och tryck på <OK>.
Om du inte vill visa knappen, tryck på <Ej tilldelad>.
För den normala kopieringsskärmen: du kan registrera från <Förinställda favoritinställningar> en genväg till de <Favoritinställningar> som du ställer in.
5
Tryck på <OK>.
Genom att ersätta med knappen som valdes i steg 3, kommer knappen du valde i steg 4 att visas i skärmbilden med grundläggande funktioner.
Antalet inställningsalternativ på skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering och platsen de visas på varierar beroende på funktionerna.
En genvägsknapp visas inte om <Ej tilldelad> är inställd som en genväg.
Begränsning för antalet genvägar för <Alternativ> som du kan registrera är enligt följande.
Kopiering: 5
Fax: 4
Scanna och skicka: 2
TIPS
Registrera i <Favoritinställningar>
I <Favoritinställningar> kan du kan registrera ofta använda funktioner för kopiering, samt ofta angivna mottagare och inställningar för scanning. Mer information finns i Registrera en kombination av ofta använda funktioner.
Ändra standardinställning i skärmbilden med grundläggande funktioner
När du har ändrat inställningarna för varje funktion kan du registrera de aktuella inställningarna som standard på skärmbilden med grundläggande funktioner genom att trycka på  följt av <Ändra standardinställningar>. Om du loggar in på maskinen med personlig autentiseringshantering (Logga in på maskinen) innan du utför inställningen, registreras det som din egen personliga standardinställning (Lista över objekt som kan ges egna inställningar).
8C33-050