Anpassa <Hem>-skärmen

I det här avsnittet beskrivs vad som kan anpassas och hanteras för de alternativ som visas när du trycker på <Meny> på <Hem>-skärmen.
Beroende på inställningen för <Tillåt att allmänna användare anpassar hemskärmen> och den inloggade användarens behörighet, visas en skärm för val av antingen <Anpassa för personligt bruk> eller <Anpassa för normalt bruk> när <Flytta knappar>, <Redigera knappar>, <Layoutinställningar för hemskärm> eller <Bakgrundsinställningar> har valts.
<Anpassa för personligt bruk>: Väj för att anpassa hemskärmen för användare som är inloggad nu. Standardinställningarna för <Anpassa för personligt bruk> följer inställningarna för <Anpassa för normalt bruk>.
<Anpassa för normalt bruk>: Välj för att anpassa hemskärmen för användare som saknar personlig skräm, t.ex. ej inloggade användare, gästanvändare osv. Inställningarna i <Anpassa för normalt bruk> används tills den autentiserade användaren konfigurerar <Anpassa för personligt bruk>.
Om inställningarna i <Anpassa för normalt bruk> ändras återspeglas ändringarna i <Anpassa för personligt bruk> tills den autentiserade användaren konfigurerar <Anpassa för personligt bruk>.
<Hem>-skärmens inställningar kan importeras/exporteras mellan maskiner som stöder <Hem>-skärmen. Importera/exportera inställningsdata
<Hem>-skärmens inställningar importeras inte till maskiner som stöder <Snabbmeny> -skärmen, men inte stöder <Hem>-skärmen.
Även om någon inställning i <Inställn. f. hemadministration f. personlig användning> inaktiveras vid export kommer personliga inställningar att exporteras om de redan är konfigurerade.

 <Flytta knappar>

Du kan flytta funktionsknappar och personliga knappar/delade knappar.

 <Redigera knappar>

Endast <Flytta:> kan användas för funktionsknappar.
<Ändra namn>, <Radera> och <Flytta> kan användas för personliga knappar/delade knappar.

 <Layoutinställningar för hemskärm>

Du kan välja ett av följande alternativ för format och antal knappar som ska visas på en skärm.
<3 stora knappar per sida>
<6 stora knappar per sida>
<9 medelstora knappar per sida>
<4 medelsmå knappar per sida>
<12 medelsmå knappar per sida>
<15 små knappar per sida>

 <Bakgrundsinställningar>

Du kan ändra bakgrundsbilden.

 <Inställningar för hemadministration>

Du kan välja mellan följande inställningar. (Röd eller fet text anger standardinställningen.)
<Tillåt att allmänna användare anpassar hemskärmen>: <På>/<Av>
<Tillåt att oautentiserade använder tidslinjen>: <>/<Av>
<Tillåt att inloggade användare använder tidslinjen>: <>/<Av>
<Återgå till Hem när jobbet har slutförts>: <>/<Av>
<Begränsa funktionsdisplay>: Välj vilka funktioner eller MEAP-program som ska döljas på <Hem>-skärmen.
<Inställn. f. hemadministration f. personlig användning>: Följande inställningar kan konfigureras.
<Tillåt registrering/redigering av personliga knappar>: <>/<Av>
<Tillåt användning av förflyttningsknappar vid anpassning för personlig användning>: <>/<Av>
<Tillåt användning av layoutinställningar av hemskärmen vid anpassning för personlig användning>: <>/<Av>
<Tillåt användning av bakgrundsinställningar vid anpassning för personlig användning>: <>/<Av>
Dessa inställningar kräver administratörsbehörighet.
<Tillåt att allmänna användare anpassar hemskärmen>
Om På väljs kan allmänna användare och ej inloggade användare registrera delade knappar och anpassa hemskärmen för gemensamt bruk.
<Återgå till Hem när jobbet har slutförts>
Om På väljs, visas hemskärmen efter slutförandet av jobb som har startats med delade knappar, personliga knappar eller tidslinjen.
Historiken lagras inte i tidslinjen när en användare inte är inloggad och <Tillåt att oautentiserade använder tidslinjen> är inställt på <Av>, eller när en användare är inloggad och <Tillåt att inloggade användare använder tidslinjen> är inställt på <Av>.
När <Aktivera användning av personliga inställningar> är inaktiverat tonas <Inställn. f. hemadministration f. personlig användning> ner, och personliga inställningar kan inte användas. <Aktivera användning av personliga inställningar>
<Tillåt registrering/redigering av personliga knappar>
Inaktivera detta för att dölja personliga knappar.
Om <Tillåt användning av förflyttningsknappar vid anpassning för personlig användning> inaktiveras efter att knappar på den anpassade skärmen har flyttats när <Tillåt användning av förflyttningsknappar vid anpassning för personlig användning> är aktiverat kommer knapparna inte att kunna flyttas på den anpassade skärmen, utan deras position behålls.
<Tillåt användning av layoutinställningar av hemskärmen vid anpassning för personlig användning>
Inaktivera detta för att använda inställningarna i <Enhetsinställningar>.
<Tillåt användning av bakgrundsinställningar vid anpassning för personlig användning>
Inaktivera detta för att använda inställningarna i <Enhetsinställningar>.

 <Inställn. för snabbvalsknapps funktioner>

Du kan registrera funktionsknappar som genvägar. Välj registreringsmottagare och sedan den funktion som ska registreras.
Dessa inställningar kräver administratörsbehörighet.
Om du inte använder genvägar, välj <Ej tilldelad> från listan.
8C33-04W