Infoga siffror och symboler i kopior

Du kan infoga sidnummer, hanteringsnummer och datum när du kopierar. Du kan även infoga stämplar med texten "Konfidentiellt", etc. Detta underlättar hanteringen i situationer som när du vill distribuera flera kopior av ett dokument.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Sidnumrering>, <Kopiesatsnumrering>, <Vattenstämpel> eller <Utskriftsdatum>.
5
Välj utskriftsformat.
Det finns inga inställningar att välja om du anger <Kopiesatsnumrering>, <Vattenstämpel> eller <Utskriftsdatum> i steg 4. Fortsätt till steg 6.
6
Välj utskriftsposition.
7
Välj riktning för det placerade originalet.
Om originalet är placerat i stående riktning när du står framför det, välj <Övre kant mot bortre kant>. Om dokumentet är placerat i liggande riktning, välj <Övre kant mot sidkant>, enligt bilderna nedan.
<Övre kant mot bortre kant>
<Övre kant mot sidkant>
8
Ange innehåll för utskrift.
9
Tryck på <OK>  <Stäng>.
10
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
Kopiesatsnummer skrivs ut på alla kopierade sidor.
Kopiesatsnummer kan skrivas ut tillsammans med datum eller text. <Inställ. för alternativ för kopiesatsnumrering>
Texten för <Sidnumrering> och <Vattenstämpel> kan också väljas från texten som har registrerats i <Registrera tecken för sidnumrering/vattenstämpel>.
Om du anger två av <Sidnumrering>, <Vattenstämpel>, <Utskriftsdatum>, eller <Kopiesatsnumrering> om ska skrivas ut på samma position, visas en fråga om du vill skriva ut med dessa inställningar när du trycker på  (Start).
Om du ställer in <Inställ. för alternativ för kopiesatsnumrering> på <På>, ändras de inställningar du kan ange på följande sätt. <Inställ. för alternativ för kopiesatsnumrering>
Du kan inte längre välja <Hela ytan> och <Nummer på 5 ställen> som utskriftspositioner i läget Kopiesatsnumrering.
Sifferstorlekarna i läget Kopiesatsnumrering blir <10,5 pt>, <12,0 pt> och <14,0 pt>.
8C33-069