Minska antalet kopieringsåtgärder

Du kan eliminera behovet av att ange samma inställningar varje gång du kopierar. Det gör du genom att återkalla redan använda inställningar.
8C33-06L