Huvudenhet

Namn
Canon imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/717i/617iZ/617i/527iZ/527i
Typ
Stationär dator
Upplösning vid läsning
600 dpi x 600 dpi
300 dpi x 600 dpi
Upplösning vid skrift
600 dpi x 600 dpi
Antal färgtoner
256
Tillåtna original
Originalformat
216,0 mm x 355,6 mm
Typ av original
Ark, bok
Kopieformat/Kopieringspapper
Pappersformat
Marginal
Topp: 5,0 mm
Vänster: 2,5 mm
Höger: 0,5 mm eller mer
Undre: 4,0 mm
Ytvikt
Papperslåda: 60 g/m² till 135 g/m²
Universalfack: 60 g/m² till 199 g/m²
Papperstyp
Återuppring gånger *1
Efter påslagning
Om <Quick Startup Settings for Main Power> är inställt på <På>: 10 sekunder*2
När <Quick Startup Settings for Main Power> är inställt på <Av>: 30 sekunder
Återaktivering efter viloläge
10 sekunder eller mindre
Tid till första kopian
5,0 sekunder
Kopieringshastighet *3
(Normalt A4/LTR, 100 %)
imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/717i
71 ark/minut (A4)
75 ark/minut (LTR)
imageRUNNER ADVANCE DX 617iZ/617i
61 ark/minut (A4)
65 ark/minut (LTR)
imageRUNNER ADVANCE DX 527iZ/527i
52 ark/minut (A4)
55 ark/minut (LTR)
Förstoring
Normalt pappersformat
400 %, 200 %, 141,4 %, 100 %, 70,7 %, 50 % och 25 %
Förstoringsfel av direkt (100%)
Vertikalt: ±1,30%
Horisontellt: ±1,30%
Zoom
25% till 400% (i steg om 1%)
Pappersmatningssystem/kapacitet
Papperslåda
550 ark (80 g/m² / 75 g/m²) x 1
Universalfack
100 ark (80 g/m² / 75 g/m²) eller 10 ark (kuvert) x 1
Kapacitet i innerfacket
500 ark (80 g/m² / 75 g/m² / 64 g/m²) eller 68 mm i höjd eller mindre
Flera kopior
9 999 ark
Elanslutning
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz, 4,8 A
Strömförbrukning
Maximal strömförbrukning
1 500 W eller mindre
När maskinen är i viloläge
1,0 W (när <Energiförbrukning i viloläge> är inställt på <Låg>)
När huvudströmmen är frånslagen
Om <Quick Startup Settings for Main Power> är inställt på <Av>: 0,4 W
Om <Quick Startup Settings for Main Power> är inställt på <På>: 0,4 W
Mått
(B x D x H)
imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ
502 mm x 598 mm x 814 mm
imageRUNNER ADVANCE DX 717i/617i/527i
500 mm x 598 mm x 617 mm
Vikt
(Exklusive tonerpatron)
imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ
Ca 43 kg
imageRUNNER ADVANCE DX 717i/617i/527i
Ca 34 kg
Maximalt utrymme som krävs
(B x D)
imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ
735 mm x 598 mm (med universalfacket utdraget)
imageRUNNER ADVANCE DX 717i/617i/527i
733 mm x 598 mm (med universalfacket utdraget)
Installationsutrymme
(B x D)
Endast huvudenhet
Minneskapacitet
RAM
3 GB (huvud-CPU: 2 GB, Bildbearbetnings-CPU: 1 GB)
Hårddisk
250 GB
*1 Tiden till återaktivering kan variera beroende på miljön och aktuella driftförhållanden.
*2 Det tar 4 sekunder tills det går att trycka på en tangent på pekskärmen. Beroende på situation, startar inte maskinen snabbt.
*3 Hastigheten för ensidig utskrift på A4/LTR-papper i normalt format mäts under kontinuerlig kopiering på papper som är lagt i papperslådan. Hastigheten kan variera beroende på utskriftsupplösning, papperstyp och format. Hastigheten kan vara lägre för små pappersformat. Dessutom kan enheten stanna eller hastigheten minskas under kontinuerlig kopiering för att temperaturen inuti enheten ska kunna justeras eller en optimal utskriftskvalitet kunna bibehållas.
8C33-02C