Rengöra dokumentmataren

Om något av följande problem uppstår när dokumentet scannas från dokumentmataren, måste dokumentmataren rengöras.
Dokumentet scannas inte tydligt
Storleken på dokumentet kan inte detekteras
Dokumentet blir smutsigt vid scanning
Pappersstopp uppstår ofta
1
Slå av strömmen och dra ur kontakten ur uttaget.
Stänga av maskinen
Kontrollera maskinens status innan du stänger av den. Du kan stänga av maskinen även om den utför en åtgärd, men detta kan orsaka att åtgärden avbryts eller att data skadas.
2
Öppna locket till dokumentmataren.
3
Rengör valsarna innanför dokumentmatarens lucka.
Fukta en mjuk tygduk med vatten, vrid ur den väl och torka sedan av valsarna. Torka sedan av valsarna med en mjuk torr tygduk.
Kontrollera att inga föremål, t.ex. pappersbitar, har fastnat runt sensorerna som upptäcker om flera ark matas (det finns två sensorer). Ta bort sådana föremål med en mjuk tygduk.
Om valsarna och områdena kring dem är mycket smutsiga, rengör du dem. Fukta en tygduk med vatten, vrid ur den väl och torka sedan av de smutsiga områdena. Torka sedan av områdena med en mjuk torr tygduk.
4
Stäng dokumentmatarens lucka försiktigt.
5
Öppna dokumentmataren.
6
Torka av dokumentmatarens scanningsyta på dokumentmatarens sida.
Rengör den tunna glasremsan.
Torka av området med den inkluderade rengöringstygduken. Om du inte får bort smutsen, fukta en mjuk tygduk med vatten, vrid ur den ordentligt och torka av maskinen. Torka sedan av området med en mjuk torr tygduk.
7
Torka av dokumentmatarens scanningsyta på originalglasets sida.
Rengör den tunna glasremsan.
Torka av området med den inkluderade rengöringstygduken. Om du inte får bort smutsen, fukta en mjuk tygduk med vatten, vrid ur den ordentligt och torka av maskinen. Torka sedan av området med en mjuk torr tygduk.
Vänta tills fukten har torkat helt innan du går vidare till nästa steg.
8
Stäng dokumentmataren försiktigt.
9
Sätt i kontakten i ett vägguttag och slå på strömmen.
Slå på maskinen
Om det fortfarande finns ränder på originalen eller papperet efter att dokumentmataren rengjorts
Fyll på ungefär 10 ark A4-papper i dokumentmataren och gör följande för att <Rengör dokumentmataren>. När meddelandet som indikerar att rengöringen är klar visas, pröva att använda dokumentmataren för att kopiera ett original för att kontrollera att problemet har åtgärdats.
Det tar cirka 10 sekunder att rengöra dokumentmataren.
8C33-01H