Ta emot I-Fax

När ett I-fax tas emot

Indikatorn Bearbetar/Data på kontrollpanelen blinkar grönt. När mottagningen är klar skrivs dokumentet ut automatiskt och indikatorn slocknar.
För att avbryta mottagningen, tryck på  (Statusmonitor)  <Mottagning>  <Jobbstatus>  välj ett dokument  <Avbryt>.
Du kan ange tiden innan mottagningen avbryts när ett uppdelat I-fax tas emot och efterföljande data inte kan tas emot. Data som tas emot inom den angivna tiden skrivs ut. <Tidsgräns M. uppdelade data>

Utmatade papper

Det levererade faxet skrivs ut på samma pappersformat som det mottagna dokumentet. Om det levererade faxets pappersformat inte är tillgängligt, kan det skrivas ut med någon av följande metoder eller via andra sätt, beroende på formatet på det mottagna dokumentet och på vilket papper som är tillgängligt.
Skriver ut ett mottaget dokument genom att dela upp det på flera papper utan att ändra på formatet
Skriver ut tomma ytor på papperet som är större än det mottagna dokumentet
Förminskar storleken på bild och text och skriver sedan ut
För att ta emot I-fax manuellt
Tryck på  (Statusmonitor)  <Mottagning>  <Jobblogg>  <Kontr. M. av I-faxjobb>. När du trycker på <Fax/I-Fax inlåda>(Skärmbilden <Hem>)  <Minneslåda för mottagning>  <Mott.låda för uppdelade data> kan du kontrollera mottagningsstatusen och datastorleken för uppdelade I-fax.
TIPS
Du kan spara papper när du skriver ut.
Du kan inkludera information, som t.ex. mottagningstid, i mottagna dokument när du skriver ut. <Skriv ut sidfot på mottagna sidor>
8C33-07U