Faxa

I det här kapitlet presenteras grundläggande metoder för att skicka och ta emot fax, samt andra praktiska faxfunktioner.

Introduktion till grundläggande funktioner

I det här avsnittet beskrivs skärmbilden med grundläggande faxfunktioner och grundläggande metoder för att skicka och ta emot fax.

Problemfritt, enkelt, bekvämt

Du kan hitta och välja en optimal sändnings- eller mottagningsmetod för varje situation. Ett brett spektrum av funktioner hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av maskinen.

Sända fax från en dator

Du kan faxa ett dokument som har sparats på en dator. Denna metod kan eliminera behovet av att skriva ut, vilket sparar papper och toner. Metoden kan även göra bilder och finstilt text i dokument tydligare.

Utnyttja faxfunktionerna till fullo

I det här avsnittet beskrivs hur du skickar och tar emot fax via Internet. Du kan också lära dig hur du använder en flerfunktionsskrivare som saknar faxfunktion för att skicka och ta emot fax via andra flerfunktionsskrivare i nätverket.
TIPS
Genom att installera ett tillval kan du använda en IP-fax. IP-fax är en funktion för att skicka och ta emot fax via TCP/IP-nätverk, t.ex. ett kontorsnätverk. Att skicka och ta emot fax mellan enheter i samma nätverk bidrar till att minska kommunikationskostnaderna, och ger högre kommunikationshastighet än vid normal faxöverföring.
8C33-06S