Använda andra funktioner för personlig autentiseringshantering

Personlig autentiseringshantering ger en rad fördelar förutom användarautentiseringen. I det här avsnittet beskrivs några av de andra bekväma funktionerna som använder personlig autentisering för att göra de multifunktionella skrivarna mer användbara, som t.ex. att hantera användargrupper eller skapa personliga mappar för enskilda användare.
Hantering av avdelnings-ID
Användare som har registrerats på maskinen kan vara uppdelade i grupper, som t.ex. de avdelningar som de tillhör, och hanteras baserat på deras avdelnings-ID. Här kan du kontrollera det totala antalet sidor som används för varje avdelnings-ID, eller ange en övre gräns för antalet sidor som varje grupp kan använda för kopiering eller utskrift, vilket kan bidra till att minska kostnaderna. Ställa in hantering av avdelnings-ID
Personlig mapp
Användare som loggar in med personlig autentiseringshantering kan skapa en personlig mapp för privat användning. En personlig mapp kan anges som mottagare vid sändning av scannade dokument och den kan du skapas i en delad mapp eller på en filserver. Genom att registrera en personlig mapp kan användare enkelt skicka dokument till sig själva, vilket kan förhindra informationsläckage när dokument skickas till fel mottagare. Konfigurera personliga mappar
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
En miljö som använder ACCESS MANAGEMENT SYSTEM kan ge mer exakt kontroll av användarhantering, genom att tillåta dig att skapa nya behörighetsnivåer och definiera vilka funktioner som är tillgängliga för varje behörighetsnivå. Använda ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
8C33-0CJ