<Tangentbordsautentisering>

Ange inställningar för tangentbordsautentisering.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Antal cache för inloggningsanvändare>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>  <Tangentbordsautentisering>
Välj om du vill visa namnet på den användare som tidigare var inloggad i en listruta på skärmbilden för inloggning. Välj <0> om du vill dölja inloggningshistoriken och välj <1> om du bara vill visa namnet på den användare som har loggat in senast. Konfigurerar metoder för användarinloggning och autentiseringsenheter
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Antal cache för inloggningsanvändare>
<0>, <1>, <Max (Maximalt värde för enhet)>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Visa knapp för lösenordsändring på menyn Inställ.>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>  <Tangentbordsautentisering>
Välj om du vill tillåta användare att ändra lösenord genom att använda i det övre högra hörnet på skärmbilden för inloggning. Konfigurerar metoder för användarinloggning och autentiseringsenheter
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa knapp för lösenordsändring på menyn Inställ.>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Använd siffertangenter för autentisering>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>  <Tangentbordsautentisering>
Om användarnamn och lösenord bara består av tal kan autentisering bara utföras via inmatning med siffertangenter.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd siffertangenter för autentisering>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
8C33-0R2