Installera drivrutiner

Installera skrivardrivrutinen, faxdrivrutinen och drivrutiner för andra systemalternativ men även för aktuella program på datorn.
1
Förbered för installation.
Installera drivrutinerna och programvaran som ska användas genom att ladda ned dem från Canons webbplats för ditt land/region, som du kan nå via webbadressen (https://global.canon/en/support/).
För att installera drivrutiner och/eller programvara för ett systemalternativ där en CD-ROM ingår ska du sätt in CD-ROM-skivan i datorns CD-ROM-enhet.
De senaste versionerna av drivrutiner och program överförs till Canons webbplats när de är tillgängliga. Kontrollera maskinens driftsmiljö och hämta dem när de behövs.
Vissa funktioner i drivrutiner och program kanske inte är tillgängliga beroende på vilken maskinmodell eller driftsmiljö du använder.
Vissa drivrutiner är kanske inte helt kompatibla med det operativsystem du använder. Kontrollera drivrutinens kompatibilitet med de senaste versionerna av operativsystem på Canons webbplats.
2
Installera drivrutinerna.
Information om installationen finns i handböckerna till de drivrutiner och program du använder.
Om kommunikation via relevant IP-adress inte tillåts i <Brandväggsinställningar>, kan du inte installera drivrutinen. Mer information finns i Ange IP-adresser i brandväggsinställningar.
När du har installerat drivrutinen, och om kommunikation via den IP-adress på datorn som du har installerat den på, inte tillåts i <Brandväggsinställningar>, kan du inte skriva ut eller skicka fax från datorn.
8C33-044