Ansluta till ett trådlöst nätverk

Anslut maskinen trådlöst till en dator eller mobil enhet via en trådlös router (åtkomstpunkt). Om den trådlösa routern är utrustad med WPS (Wi-Fi Protected Setup) konfigureras nätverket automatiskt. Om den trådlösa routern inte har stöd för WPS eller om du vill ange autentisering- och krypteringsinställningar måste du ställa in anslutningen manuellt. Konfigurera anslutningen på datorn eller den mobila enheten i förväg.

Upprätta anslutning med WPS

Om din trådlösa LAN-router har stöd för WPS finns det två lägen: tryckknappsläge och PIN-kodsläge.

Konfigurera anslutningen manuellt

Det finns två olika manuella inställningsmetoder: konfigurera manuellt inställningen med en trådlös LAN-router vald eller ange manuellt all information för trådlös LAN-anslutning. Oavsett metod måste du kontrollera att du har all nödvändig information, däribland SSID och nätverksnyckel.
Du använder trådlös nätverksanslutning efter behag och på egen risk. Om enheten är ansluten till ett oskyddat nätverk kan dina personliga uppgifter läckas till tredje part eftersom radiovågor som används vid trådlös kommunikation kan gå vart som helst i närheten och till och med genom väggar.
Säkerheten för trådlösa nätverk som stöds av enheten visas nedan. Se handböckerna för nätverksenheterna eller kontakta tillverkaren för säkerhetskompatibilitet gällande trådlös anslutning för din trådlösa router.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
Beroende på när inköpet skedde av ”Connection Kit for Bluetooth LE” som finns installerat på maskinen kanske du inte kan använda WPA-3-SAE/WPA3-EAP.
Dock kan WPA-EAP och WPA2-EAP inte användas om <Fast LAN + Trådlöst LAN> är valt i <Välj gränssnitt>.
Beroende på nätverksenhet, skiljer sig funktionerna för den trådlösa routern åt. Läs handböckerna till nätverksenheten om du vill ha hjälp.
Om <Tillåt ej användning av svag kryptering> har satts till <På> (<Tillåt ej användning av svag kryptering>), kan maskinen inte anslutas till den trådlösa LAN-routern utan säkerhetsinställningar, eller antingen WEP eller TKIP har angetts.
Trådlös router medföljer inte maskinen. Har en router klar.
Den trådlösa routern måste uppfylla kraven för IEEE 802.11b/g/n och ska kunna kommunicera med en bandbredd på 2,4 GHz. Om du behöver mer information om dina nätverksenheter läser du handböckerna till enheterna eller också kontaktar du tillverkaren.

Kontrollera inställningarna och information för trådlöst LAN

Kontrollera informationen du ställer in.
 (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>  <Information för trådlöst LAN>
TIPS
Ansluta direkt
Du kan upprätta en trådlös direktanslutning mellan en mobil enhet och maskinen utan en trådlös router. Ansluta direkt
Minska strömförbrukningen
Om du sätter <Energisparläge> till <På>, kan du försätta maskinen i energisparläge för att matcha signalen som skickas från den trådlösa LAN-routern. <Energisparläge>
8C33-036