Enviament correcte de faxos

En aquesta secció es descriu com evitar possibles errors d'enviament provocats per una lectura incorrecta dels documents o perquè hi ha una línia ocupada, entre d'altres causes.
7W9Y-071