Manteniment de la unitat principal

En aquesta secció es descriu el manteniment i la gestió de l'equip, com ara la neteja periòdica i la substitució de consumibles. Per obtenir informació sobre les precaucions que cal tenir durant les tasques de manteniment, vegeu "Instruccions importants de seguretat" a la Guia de preguntes més freqüents (FAQ).

Neteja bàsica

Substitució de consumibles

Altres

Precaucions en reubicar l'equip
7W9Y-017