Configuració de la gestió d'ID de departaments

Els usuaris es poden organitzar en grups, com ara els departaments als quals pertanyen, i es poden gestionar en funció del seu ID de departament. Primer, creeu tots els ID de departament que s'hagin de gestionar i assigneu usuaris a cadascun (Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local). Després d'assignar usuaris a ID de departament, activeu la gestió d'ID de departaments. Per portar a terme el mateix tipus de gestió per imprimir o llegir documents des d'un ordinador, configureu les opcions addicionals necessàries. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador.
7W9Y-0CK