<Fer pública llibreta d'adreces remota>

Especifiqueu les opcions per fer pública una llibreta d'adreces remota.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Fer pública llibreta d'adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>  <Fer pública llibreta d'adreces remota>
Podeu seleccionar si voleu obrir la llibreta d'adreces d'aquest equip en un altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE en una xarxa.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Fer pública llibreta d'adreces>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
7W9Y-0LW