XPS

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Paper Save>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
C
Settings for Printer Settings
<Photo Correct.(Color Only)>
<Photo Optimizer PRO>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction>
<Red-Eye Correction>: <On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Face Brightener>
<Face Brightener>: <On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Face Brightener Level>*1: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <On>, <Off>
<Text>: <Gradation>, <Resolution>
<Gràfics>: <Gradació>, <Resolució>
<Imatge>: <Gradació>, <Resolució>
B
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<Text>: <On>, <Off>
<Gràfics>: <On>, <Off>
<Imatge>: <On>, <Off>
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<Text>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Gràfics>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Imatge>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
C
Settings for Printer Settings
*1 Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada.
7W9Y-0KK