Edició de fitxers a la bústia de correu

Podeu editar documents emmagatzemats a la bústia. Aquest espai d'emmagatzematge permet canviar el nom i eliminar fitxers desats, a més de combinar diversos fitxers en un de sol o inserir un fitxer en un altre.
1
Premeu <Fitxers desats>. La pantalla <Inici>
2
Premeu <Bústia>.
3
Seleccioneu la bústia que vulgueu.
També podeu introduir el número de bústia amb les tecles numèriques per indicar directament la bústia que voleu.
Llista de bústies
Permet visualitzar les icones que indiquen els estats de les bústies, els números de bústia, els noms de les bústies i la quantitat de memòria utilitzada per cada bústia.
Els tipus d'icones que apareixen són els següents:
Bústia amb fitxers desats
 Bústia sense fitxers desats
 Bústia amb contrasenyes establertes Especificació de les opcions de bústia de correu
<Ús>
Permet visualitzar la quantitat total de memòria utilitzada per les bústies.
<Pujar>
Premeu per moure del nivell actual fins al nivell superior.
4
Gestioneu els fitxers.
Informació de la bústia
Mostra el número i el nom de la bústia visualitzada.
Fitxers desats a la bústia
Mostra si els fitxers estan seleccionats, les icones que indiquen el tipus de fitxer, els noms, les mides de lectura, el nombre de pàgines i les dates/hores en què es van desar.
Premeu <Nom> o <Data/hora> per ordenar la llista de fitxers i carpetes per nom o data/hora en ordre ascendent () o descendent ().
Si inicieu la sessió amb la gestió d'autenticació personal, es mantindrà la condició de classificació que es va utilitzar l'última vegada. Llista dels elements personalitzables
Quan tingueu els fitxers seleccionats, apareixeran icones numerades en l'ordre en què hàgiu seleccionat els fitxers. Si esteu imprimint diversos fitxers al mateix temps, s'imprimiran en aquest ordre.
Els fitxers desats des d'una impressora (Desament de dades en ordinadors) tenen opcions d'impressió. Recordeu que si editeu fitxers, com combinar i inserir fitxers, totes les opcions d'impressió de cada fitxer quedaran cancel·lades.
Nombre total de fitxers i nombre de fitxers seleccionats
Mostra el nombre total de fitxers desats i el nombre de fitxers de la selecció.
<Imprimir llista>
Imprimeix una llista dels documents desats a la bústia visualitzada. Podeu comprovar els noms, les mides de paper i el nombre de pàgines dels documents.
<Imprimir>
Imprimeix els fitxers. Impressió de fitxers en una bústia de correu
<Enviar>
Envia els fitxers o els desa en un servidor de fitxers. Enviament de fitxers a la bústia de correu
<Editar fitxer>
Premeu aquesta opció per canviar el nom o combinar diversos fitxers.
<Mostrar imatge>
Mostra la vista prèvia d'un fitxer. També podeu imprimir després de comprovar la imatge de visualització prèvia i eliminar les pàgines que no són necessàries.
<Detalls>
Mostra informació detallada d'un fitxer, com el nombre de pàgines i la mida del paper.
<Seleccionar tot (màx.100 fitxers)>/<Esborrar selecció>
Si no hi ha cap fitxer seleccionat a , es mostra <Seleccionar tot (màx.100 fitxers)>. Si hi ha almenys un fitxer seleccionat, es mostra l'opció <Esborrar selecció>. Premeu <Seleccionar tot (màx.100 fitxers)> per seleccionar fins a 100 fitxers al quadre alhora o bé <Esborrar selecció> per eliminar la selecció.
Visualització del botó de canvi
Premeu <Pujar> per passar del nivell actual a un nivell superior. Per actualitzar els continguts de la pantalla que es mostra, premeu <Actlzr.>.
Per canviar el nom d'un fitxer
Per visualitzar la vista prèvia d'un fitxer
Per comprovar la informació detallada d'un fitxer
Per eliminar un fitxer
Per llegir i desar documents
Permet desplaçar o duplicar fitxers en una altra bústia
Per combinar diversos fitxers en un de sol
Per inserir un fitxer en un altre
Per eliminar pàgines
7W9Y-0A5