Instalace aplikací MEAP

Před instalací aplikace MEAP musíte s pomocí počítače získat „licenční soubor“. Po získání licenčního souboru zobrazte SMS z Remote UI (Vzdálené UR) a nainstalujte aplikaci MEAP.
Na stroji lze zkontrolovat počet nainstalovaných aplikací a využívaný prostor úložného zařízení. Správa aplikací MEAP
Pokud vaše aplikace MEAP nejsou dodávány s přístupovým číslem licence, poskytne vám licenční soubor dodavatel vaší aplikace MEAP. Licenční klíč a licenční soubor popsané v této části nejsou povinné. Další informace naleznete v příručkách pro jednotlivé aplikace MEAP.
Některé aplikace MEAP mohou pro instalaci vyžadovat specifické podmínky. Další informace získáte v uživatelské příručce k aplikaci MEAP, kterou chcete používat.
Lze nainstalovat maximálně 19 aplikací MEAP.

Získání licenčního souboru

K získání licenčního souboru musíte znát následující údaje.
„Přístupové číslo licence“, které se nachází na balíčku aplikace MEAP.
Po stisknutí tlačítka  (Informace o počitadlu/zařízení) nebo [Informace o počitadlu/zařízení] se sériové číslo zobrazí v dolní levé části obrazovky* (modely s kolmým ovládacím panelem).
* Sériové číslo můžete také zkontrolovat prostřednictvím obrazovky SMS. Správa aplikací MEAP
1
Otevřete webový prohlížeč a přejděte na http://www.canon.com/lms/license/
2
Licenční soubor získejte podle pokynů na obrazovce.
Po získání licenčního souboru zobrazte SMS a aplikaci MEAP nainstalujte.

Instalace aplikace

1
Přihlaste se k Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Service Management Service] na portálové stránce.
3
Klikněte na [Install MEAP Application].
4
Klikněte na [Browse...], zadejte soubor aplikace a licenční soubor a klikněte na [OK].
Soubory s příponou „jar“ jsou soubory aplikace.
Soubory s příponou „lic“ jsou licenční soubory.
5
Vyberte operaci, která se má provést po instalaci.
Pro spuštění aplikace po instalaci vyberte [Install and Start]. Nechcete-li, aby se aplikace spustila po instalaci, vyberte [Only Install].
6
Klikněte na [Install]  [Yes].
Když se zobrazí obrazovka s licenčním ujednáním, ověřte jeho obsah a klikněte na [I Accept].
Po dokončení instalace se zobrazí obrazovka Správy aplikací MEAP – MEAP Application Management.
Pro některé aplikace MEAP lze uživatelskou příručku nebo související software stáhnout z následujícího URL. http://canon.com/fau/downloads
Upgrade verze aplikace MEAP lze provést stejným postupem jako při instalaci. Zastavte aplikaci MEAP na obrazovce SMS před její instalací. Správa aplikací MEAP
Maximální kapacita úložného zařízení, kterou může aplikace používat, je cca 4 GB.
Pokud je při instalaci aplikace provedeno vypnutí stroje, může se objevit chybová zpráva na obrazovce pro instalaci u položky SMS; v tomto případě může být instalace zrušena. V tomto případě se pokuste instalovat aplikaci MEAP znovu, po restartování stroje (vypněte a znovu zapněte hlavní vypínač). Instrukce k zapínání/vypínání stroje naleznete v kapitole Vypnutí stroje, Zapnutí stroje.
7WAS-0US