Správa licencí aplikací MEAP

Operace s licenčními soubory mohou být vyžadovány v jiných časech než jen v době instalování aplikace MEAP. I když například hodnota počitadla překročí limit nebo vyprší doba použitelnosti, budete moci aplikaci MEAP nadále používat po přidání licenčního souboru. Dále, když chcete aplikaci MEAP odstranit, musíte předem odstranit licenční soubor.
1
Přihlaste se k Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Service Management Service] na portálové stránce.
3
Klikněte na [MEAP Application Management] a klikněte na aplikaci pro aktivaci správy licence.
4
Klikněte na [License Management] a proveďte požadovanou operaci.
Přidání licenčního souboru
1
Klikněte na [Browse...], vyberte licenční soubor, který chcete nainstalovat, a klikněte na [OK].
2
Klikněte na [Install]  [Yes].
Instalace se spustí.
V případě některých aplikací MEAP budete možná muset aplikaci restartovat (zastavit a spustit). Správa aplikací MEAP
Uložení licenčního souboru do počítače
Před odstraněním licenčního souboru si můžete uložit záložní soubor do počítače. Chcete-li provést uložení, musíte předem deaktivovat licenční soubor.
Odstranění licenčního souboru
Před odstraněním licenčního souboru musíte licenční soubor předem deaktivovat.
Pokud máte aplikaci s licencí, která brzy vyprší, můžete také zkontrolovat datum vypršení platnosti licence z <Check License> u MEAP v nabídce Hlavní obrazovka ovládacího panelu.
7WAS-0UW