Funkce faxu

Pro použití funkce faxu je nezbytná volitelná karta Faxová karta Super G3.
Používaná telefonní linka *1
Veřejná telefonní síť (PSTN)
Hustota řádků při skenování
Normální
G3: 8 bodů*2/mm x 3,85 řád./mm
Jemné
G3: 8 bodů*2/mm x 7,7 řád./mm
Super jemné
G3: 8 bodů*2/mm x 15,4 řád./mm
Ultra jemné
G3: 16 bodů*2/mm x 15,4 řád./mm
Rychlost přenosu
Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese
MH, MR, MMR, JBIG
Typ přenosu
Super G3, G3
Velikosti originálu při odesílání
A4, B5*3, A5*3, A6*3, LGL, LTR a STMT
Velikosti papíru při příjmu
A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT a 16K
Počet úloh schránky příjmu do paměti
Až 320 úloh
Doba vysílání
JBIG: Přibližně 2,6 sekundy (při odesílání originálního papíru Canon A4, normální 8 bodů x 3,85 řád./mm ECM (JBIG))
*1 Při použití telefonní služby IP se může stát, že faxová komunikace nebude přes telefonní linku IP probíhat normálně. Doporučujeme používat faxovou komunikaci prostřednictvím běžné telefonní linky (Public Switched Telephone Network).
*2 Bod označuje obrazové prvky (pixely).
*3 Odesláno jako A4.
7WAS-0W1