Základní operace

Tato kapitola popisuje základní operace, které jsou společné pro používání všech funkcí, například jak se používá ovládací panel. Jsou zde také uvedeny informace, jak číst a používat displej dotekového panelu. Jde o hlavní způsob, jak řídit operace z hlavní jednotky.

Použití displeje dotekového panelu

Tato část popisuje, jak používat tlačítka na displeji dotekového panelu k různým operacím, jako je například úprava nebo kontrola nastavení. Tato část popisuje také způsob zadávání textu a čísel, které jsou nezbytné pro operace, jako je například ukládání informací do adresáře a odesílání faxů.

Přihlášení do systému stroje

V této části je popsáno, jak se po zobrazení přihlašovací obrazovky přihlásit do systému zařízení.

Přizpůsobení displeje dotekového panelu podle vlastních potřeb

V této části je popsáno, jak uspořádat tlačítka a upravit nabídky podle vlastních požadavků, aby bylo používání obrazovek zobrazovaných na displeji dotekového panelu snadnější.

Rušení úloh

V této části je uveden postup pro zrušení aktivních úloh odesílání nebo tisku.

Zadání nastavení zvuku

Tato část popisuje, jak provést nastavení zvuků, které zařízení vydává, např. při dokončení faxového odesílání nebo v případě výskytu chyby.

Přechod do režimu spánku

Tato část popisuje, jak nastavit režim spánku.

Uložení míst určení

V této části je popsáno, jak ukládat místa určení do adresáře nebo pod tlačítka volby na jeden dotek pro odesílání faxů nebo naskenovaných dokumentů.
7WAS-049